ŠTO SE MIJENJA U 2023.? / Od nove godine osobne iskaznice i putovnice plaćamo u eurima: Donosimo pregled cijena, ali i koja je procedura

Image

U serijalu 'Što se mijenja u 2023. godini?', Net.hr donosi najvažnije promjene koje će utjecati na naše živote i svakodnevnicu u godini koja je pred nama

28.12.2022.
6:47
Play logo

Od kolovoza je u Hrvatskoj i drugima članicama Europske unije počelo izdavanje nove druge generacije elektroničkih osobnih iskaznica, ojačane pouzdanosti i sigurnosti.

Na području EU-a te osobne iskaznice imaju status putne isprave te su jednakovrijedne putovnici. To bi građanima trebalo omogućiti jednostavniji i brži prolazak graničnih kontrola pri putovanju u države EU-a, odnosno neometan prolaz kroz vrata za elektroničku kontrolu putnika i putnih isprava u zračnim lukama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz već postojeći elektronički nosač podataka (čip) u novu osobnu iskaznicu ugrađuje se i beskontaktni elektronički nosač podataka na koji se pohranjuje prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska prstiju (biometrija).

“Pohranjivanjem biometrijskih podatka u osobnu iskaznicu kao i osuvremenjivanjem i unaprjeđenjem drugih zaštitnih elementa koje sadrži osobna iskaznica, ojačat će se pouzdanost i sigurnost ovog temeljnog identifikacijskog dokumenta za hrvatske državljane”, istaknuo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Osobna i zdravstvena iskaznica u jednom

Novost je i objedinjavanje zdravstvene i osobne iskaznice te građani više neće morati imati zdravstvenu iskaznicu, a matični broj osiguranika (MBO) bit će otisnut na osobnoj iskaznici, ujedno i pohranjen na elektroničkom nosaču podataka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osobna iskaznica moći će se koristiti i na pokretnim uređajima, kao što su mobiteli i tableti, a ne samo na računalima, korištenjem čitača kartice, kao do sada, a programsko rješenje za pokretne uređaje će biti besplatno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ulazak Hrvatske u eurozonu donosi drugačije cijene - sve što je do sada bilo u kunama, od 1. siječnja plaćat će se u eurima preračunato po fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro. Ipak, u prva dva tjedna - od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan) - radi lakše prilagodbe za plaćanje će se moći koristiti i gotov novac kune i gotov novac eura.

Image
IZRAČUNALI SMO ZA VAS /

Nova valuta, novi iznosi: Evo koliko ćemo od Nove godine plaćati izradu osobne iskaznice i putovnice

Image
IZRAČUNALI SMO ZA VAS /

Nova valuta, novi iznosi: Evo koliko ćemo od Nove godine plaćati izradu osobne iskaznice i putovnice

Cijena eOsobne

 • Cijena eOsobne koja sadrži jedan ili dva certifikata je 100,00 kuna - 13,27 EUR.
 • Cijena eOsobne koja se izdaje osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je 70,00 kuna - 9,29 EUR.
 • Cijena eOsobne u ubrzanom postupku je 195,00 kuna - 25,88 EUR.
 • Cijena eOsobne u žurnom postupku je 500,00 kuna - 66,36 EUR.
 • Troškovi izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj i ako se ta osobna iskaznica izdaje u redovnom postupku (rok izdavanja 30 dana od podnošenja zahtjeva) podmirit će se iz Državnog proračuna.

Novčani iznos za izdavanje osobne iskaznice, ovisno radi li se o redovnom, ubrzanom ili žurnom postupku uplaćuje se na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internetskog bankarstva na račun državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za osobnu iskaznicu po modelu HR65 7005-442-OIB (navodi se OIB osobe za koju se izrađuje osobna iskaznica).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podnositelj zahtjeva za izdavanje e-osobne

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje e-osobne potrebno je:

 • priložiti dokaz o uplati novčanog iznosa za izdavanje osobne iskaznice ovisno o odabranom postupku izdavanja
 • dati na uvid ranije izdanu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu kojom se može provjeriti identitet podnositelja zahtjeva (javna isprava s fotografijom koja služi kao dokaz identiteta), a identitet djece koja ne posjeduju osobne isprave potvrđuju roditelji svojom izjavom
 • priložiti 1 fotografiju u boji dimenzija 3,5 cm x 4,5 cm
 • potpisati Ugovor o pružanju usluga certificiranja

Prilikom zamjene osobne iskaznice potrebno je priložiti staru osobnu iskaznicu koja se poništava i vraća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Kako bi osoba kontinuirano posjedovala važeću osobnu iskaznicu, zahtjev za njeno izdavanje može podnijeti i prije isteka roka važenja osobne iskaznice koju posjeduje. To znači da zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može podnijeti najmanje 30 dana prije isteka važenja osobne iskaznice koju posjeduje ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u redovnom postupku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u ubrzanom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 10 dana prije isteka osobne iskaznice, a ako osobnu iskaznicu želi ishoditi u žurnom postupku, zahtjev može podnijeti najmanje 3 radna dana prije isteka važenja osobne iskaznice.

Rokovi za izdavanje e-osobne

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku izdaje se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa

Elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Digitalni certifikati

Osobna iskaznica ima elektronički nosač podataka (čip) na koji se, ovisno o dobi nositelja pohranjuju digitalni certifikati:

 • eOI izdana osobama do navršenih 18 godina sadrži identifikaciji certifikat
 • eOI izdana osobama od navršenih 18 do navršenih 70 godina sadrži identifikacijski i potpisni certifikat
 • osobe s navršenih 70 godina mogu po vlastitoj želji ishoditi osobnu iskaznicu sa ili bez identifikacijskog i potpisnog certifikata

Rok važenja e-osobne

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadrži je pet godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iznimno, osobna iskaznica koja je izdana osobi s navršenih 70 ili više ima rok važenja od 40 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osoba s navršenih 70 godina koja ishodi osobnu iskaznicu koja sadrži certifikate, protekom roka važenja certifikata (pet godina) može nastaviti koristiti osobnu iskaznicu, ali njome neće moći obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta, niti će joj ona moći služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa.

Ako će osoba s navršenih 70 godina nakon isteka roka važenja certifikata htjeti i dalje koristiti osobnu iskaznicu za osiguranje elektroničke potvrde svojeg identiteta te za izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (kao elektroničku ispravu), morat će podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice.

Osobi kojoj je privremeno fizički nemoguće uzeti otisak papilarnih linija bilo kojeg prsta osobna iskaznica izdaje se s rokom važenja od 12 mjeseci.

Građani s važećom osobnom iskaznicom

Svi građani koji u ovom trenutku posjeduju važeće osobne iskaznice nemaju obvezu podnositi zahtjev za izradu e-osobne iskaznice druge generacije te im postojeće vrijede do roka koji je otisnut.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica

Izmijenjena je dobna granica za izdavanje osobnih iskaznica koje se izdaju bez roka važenja (odnosno po novom Zakonu s rokom važenja 40 godina) sa navršenih 65 na navršenih 70 godina starosti, a građani u toj dobnoj skupini i dalje mogu ishoditi osobnu iskaznicu s certifikatima kao i bez njih.

Aktivacija e-osobne

Za aktivaciju osobnih iskaznica u policijskim upravama su osigurani e-kiosci na 11 najfrekventnijih lokacija. Nastavit će se i s opremom svih ostalih Policijskih uprava s e-kioscima pri čemu će prednost imati mjesta s većim brojem izdanih iskaznica.

Aktiviranjem osobne iskaznice na e-kiosku, građani više neće imati potrebu za kupnjom čitača, što je do sada za njih bio dodatni trošak (otprilike 50 kuna).

Nakon što građani aktiviraju osobnu iskaznicu i preuzmu besplatnu aplikaciju bit će im omogućena jednostavna prijava na sustav e-Građani i korištenje e-usluga s najvišom razinom sigurnosti, kao i pravovaljano elektroničko potpisivanje (digitalni potpis) putem mobitela ili tableta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više informacija o izdavanju e-osobne potražite na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

E-putovnica: Cijena izdvanja dokumenta

Za izdavanje biometrijskih putovnica potrebna je osobna iskaznica ili druga isprava na temelju koje se može provjeriti identitet. U slučaju da se podnositelj zahtjeva odluči za način plaćanja koji neće biti izvršen putem usluge e-Pristojbe, uz zahtjev treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati u državni proračun.

 • Cijena biometrijske putovnice u redovnom postupku je 320 kuna - 46,45 EUR.
 • Cijena biometrijske putovnice u redovnom postupku uz dostavu na adresu je 350 kuna - 46,45 EUR.
 • Cijena biometrijske putovnice u žurnom postupku je 410 kuna - 54,42 EUR plaća ukoliko se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj.
 • Cijena biometrijske putovnice u žurnom postupku ukoliko se zahtjev podnosi u ostalim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu je 465 kuna - 61,72 EUR.

Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internetskog bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica) .

Podnositelj zahtjeva za izdavanje e-putovnice

Zahtjev mogu podnijeti svi punoljetni hrvatski državljani, neovisno imaju li, ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu izabrati način preuzimanja izrađene putovnice, odnosno mogu izabrati hoće li izrađenu putovnicu preuzeti u PU/PP ili na adresi prebivališta ili boravišta. Podnošenje zahtjeva za izradu putovnice kroz sustav e-Građani (e-Zahtjevi) po redovnoj proceduri uključuje integrirano plaćanje troškova izrade putovnice putem usluge e-Pristojbe.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje e-putovnice potrebno je:

 • priložiti 1 fotografiju - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), ako osoba nema izdanu e-osobnu iskaznicu
 • priložiti staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi put)

E-putovnice za djecu

Za malodobnu djecu za koju se traži prva putovnica, a nemaju izdanu osobnu iskaznicu i nisu upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj potreban je izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva i radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

e-Građani: Podnositelji zahtjeva za izdavanje e-putovnice u redovnom postupku

Zahtjev za izdavanje putovnice putem sustava eGrađani može predati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji već ima izdanu važeću e-osobnu iskaznicu sa važećim i aktiviranim identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Zahtjev mogu podnijeti i građani kojima je već ranije izdana putovnica te koji imaju e-osobnu ne stariju od godinu dana, s identifikacijskim i potpisnim certifikatom.

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da će se fotografija kao i otisci prstiju te potpis preuzimati iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima se raspolaže iz postupka izdavanja eOsobne iskaznice.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

eZahtjev za izdavanje putovnice podnesen preko sustava eGrađani smatra se uredno podnesenim kada policijska uprava ili policijska postaja elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen, a urednost zahtjeva utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.

Rok izrade 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

e-Građani: Podnositelji zahtjeva za e-putovnicu za djecu u redovnom postupku

Roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava e-Građani, korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat, uz uvjet da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen.

Za izdavanje putovnice preko sustava e-Građani za dijete s navršenih 12 ili više godina uvjet za podnošenje zahtjeva je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te da su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.

Rok izrade 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Izdavanje e-putovnice u PU/PP u žurnom postupku

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno. Za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnik.

Zahtjevu je potrebno priložiti:

 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 410 kuna - 54,42 EUR za izdavanje putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj.
 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 465 kuna - 61,72 EUR za izdavanje putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava.

Uplata se može izvršiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internetskog bankarstva na račun državnog proračuna RH. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)

Više informacija o izdavanju e-putovnice nalazi se na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

BKFC 50
Superstar
Love island UK
Elon Musk show
default_cta
Ljubav je na selu
Ja sam Zlatan
Señorita 89
Britain's Got Talent
default_cta
Tri sestre
Play logo