Uz mali broj nazočnih zastupnika, Vladini predstavnici u petak su u Hrvatskom saboru odbili sve amandmane koje je oporba podnijela na ranije raspravljene zakonske prijedloge.

Da je u Sabornici malo zastupnika primijetio je i predsjedavajući Željko Reiner.

"Poštovane kolegice i jedan kolega, nema nas baš puno", konstatirao je Reiner na početku zasjedanja na kojemu su Vladini predstavnici odbili sve amandmane koje je oporba podnijela na predložene izmjene zakona o poljoprivredi, o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, o veterinarstvu.

Majdak odbio sve SDP-ove amandmane

Među odbijenima je bio i SDP-ov amandmana da se, s obzirom na epidemiju koronavirusa i izazove koje je donijela u opskrbi hranom, izradi novi strateški dokument koji bi definirao postupanje u kriznim situacijama na nacionalnoj razini.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak objasnio je da u ovom trenutku to nije moguće učiniti u predmetnom zakonu dok se ne znaju smjernice europskog kriznog plana za prehrambenu sigurnost, čija je izrada počela koncem 2020. godine.

Majdak je odbio i sve SDP-ove amandmane na predložene izmjene Zakona o uzgoju domaćih životinja, kojim se žele definirati uvjeti uzgoja i zaštite izvorne sive pčele te omogućiti da Registar uzgajivača pčelinjih matica umjesto Ministarstva vodi priznato uzgojno udruženje.

Ministarstvo ima tisuću zaposlenih i može raditi po službenoj dužnosti

Neprihvatljivo je da Ministarstvo prepušta dio poslova Hrvatskom pčelarskom savezu, rekla je Marina Grman Kizivat (SDP), tumačeći da prijašnje javne ustanove koje su sada u Ministarstvu, Hrvatska poljoprivredna agencija i savjetodavna služba, mogu voditi katastar.

Prenošenje zadataka na druge donijet će nove troškove za pčelare, a Ministarstvo ima preko tisuću zaposlenih i može taj posao obavljati po službenoj dužnosti, kazala je zastupnica.

Majdak nije prihvatio ni SDP-ove amandmane na izmjene Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, konkretno da se uz prehrambene i poljoprivredne proizvode u zakonu navede i osjetljive proizvode ribarstva koji se ne odnose samo na svježu ribu.

Predviđeno je pravilnikom detaljno popisati osjetljive proizvode, uključujući i morske organizme, kazao je Majdak, no Grman Kizivat ustrajava da bi to ipak trebalo staviti u zakon. Iako je Vladin predstavnik odbio amandmane, Sabor ih, u teoriji, može prihvatiti na glasovanju koje počinje u podne, a nakon kojega će zastupnici otići na odmor u tjednu prije lokalnih izbora.