Kriteriji izbora urednika bili su profesionalnost i stručnost

‘Kriteriji za izbor glavnih urednika i ravnatelja na HRT-u bili su profesionalnost i stručnost’, rekao je Goran Radman, glavni ravnatelj HRT-a, obrazloživši svoj odabir kandidata.

Glavni ravnatelj HRT-a Goran Radman na današnjoj je sjednici Programskog vijeća HRT-a obrazložio odluke o imenovanju glavnih urednika i ravnatelja ustrojbenih jedinica, istaknuvši da su odluke o imenovanjima donesene po zakonu i na temelju kriterija stručnosti i profesionalnosti ponuđenih kandidata.

“Sigurno da je ovaj odabir od javnog interesa i da ga treba braniti, analiza procedure može konstatirati da smo se pri odabiru držali zakona i statua i da nije bilo nikakvih odstupanja, te da je ova procedura bila legalna i legitimna. Moja selekcija sastojala se u tome da odaberem one koji su bili kvalificirani za taj posao. Zakon o HRT-u predviđa neobavezna izjašnjavanja kreativnog osoblja i utvrđivanje tko je kreativno osoblje bilo je lako”, rekao je Radman.

Na nedavnom javnom natječaju za ravnatelja programa HRT-a odabran je Goran Rotim, za ravnateljicu produkcije Marija Nemčić, za ravnatelja tehnologije Duško Zimonja te Boris Sruk za ravnatelja poslovanja.

Kriterij za izbor urednika bio je profesionalizam

Goran Rotim osvrnuo se i na odabir glavnih urednika televizijskih i radijskih kanala.

“Kriterij za izbor je bio profesionalizam, vodio sam računa o glasovima kreativnih zaposlenika koji su bili bitni, ali budući da su bili savjetodavni, nisu mogli biti jedino mjerilo, nego jedan od kriterija za izbor. To je moj tim za koji ću odgovarati”, naglasio je Rotim.

Novoimenovani član Vijeća iz redova zaposlenika HRT-a Jozo Barišić upitao je čemu izjašnjavanje kreativnih zaposlenika HRT-a ako ono nije obavezujuće za konačan izbor.

”Zašto je zakonodavac odlučio da izjašnjavanje bude neobavezujuće treba pitati zakonodavca. Naime, Zakon o HRT-u predviđa neobavezna izjašnjavanja kreativnog osoblja. Mislim da smo napravili vrlo dobar izbor i moja selekcija sastojala se u tome da odaberem one koji su bili kvalificirani za taj posao”, rekao je Radman, dodavši da se javio mali broj kandidata izvan HRT-a, što mu je žao budući da na medijskom tržištu postoji velik broj kvalitetnih ljudi.

O kumstvu Radmana i Rogošića

Govoreći o izboru glavnih urednika televizijskih kanala HRT-a, Radman se osvrnuo i na napise u medijima o njegovom kumstvu s glavnim urednikom kanala HRT 1 Željkom Rogošićem.

“Bila je teza da je ovaj izbor bio preferencijalan, motiviran kumskim i svjetonazorskim preferencijama. Ne vidim osnova za takvo tumačenje ovog izbora, vodili smo računa o kompetencijama onih koji će nositi naš razvoj, da budu ne samo profesionalci, nego i vjerodostojno kvalificirani da rukovode ljudima i projektima, to je bio kriterij za prosuđivanje”, naglasio je Radman.

O kumstvu s Rogošićem rekao je da njemu, Rogošiću, ono sada samo predstavlja breme, te da se nakon konzultacija s Rotimom složio da činjenica da su on i Rogošić prije 30 godina bili kumovi ne bi trebala predstavljati problem u kvalifikacijama Željka Rogošića kao urednika HRT 1.

Radman je dodao da se vodilo računa i o regionalnoj zastupljenosti zaposlenika HRT-a, da budu zastupljeni zaposlenici svih regija, te da kandidati budu i reprezentanti onog mjesta na koje su izabrani, kanali moraju biti identificirani s osobama koje ih vode.

Nedovoljno vlastitih sadržaja

Vijeće je također raspravljalo i o provedbi članka 11 Zakona o HRT-u, koji se odnosi na nabavu djela neovisnih proizvođača, a po kojemu je HRT dužan izdvojiti najmanje 15 posto svog godišnjeg programskog proračuna.

Donedavna v.d. ravnateljica produkcije Julijana Filaković istaknula je da je HRT u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine izdvojio 15,2 posto sredstava koje zakon propisuje, čime je HRT ispunio svoju zakonsku obavezu.

Neda Ritz iznijela je primjedbu na račun Dramskog programa, te smatra da se nedovoljno proizvode vlastiti sadržaji.

Prihodi HRT-a značajno pali

Glavni ravnatelj na to je odgovorio da su prihodi HRT-a posljednjih godina značajno pali kad se uspoređuje cijena dnevnih novina i iznos pristojbe, te da se HRT još nije restrukturirao.

”Da bi uspješno mogli ostvariti svoje obaveze, moramo se restrukturirati i osloboditi veći dio sredstava za proizvodnju programa”, rekao je Radman. Dodao je i da će HRT uskoro predstaviti plan svog restrukturiranja Vladi RH, te da će proces restrukturiranja trajati najmanje dvije godine.

Jedna od tema bila je i dramski program Radija i Televizije, a članica Vijeća Neda Ritz tom je prilikom pohvalila seriju o kiču Nane Šojlev, seriju o Marku Polu Mira Brankovića, kao i seriju o hrvatskim suvremenim umjetnicima.

Vijeće je zaključilo da HRT ispunjava svoje programske obaveze, te da i dalje vodi računa o ispunjavanju odredbi zakona.

Povratak na Net.hr