Play ponuda

Završio roditeljski...

12.1.2023.
0:01
Shutterstock

Sin ša­lje po­ru­ku ma­j­ci:

'Je l’ go­tov ro­di­te­lj­ski sastanak?'

Majka odgovara:

'Upravo je završio i dolazim kući'.

Sin: 'Kako je prošlo?'

Majka: 'Znaš što? Do­bro je što iz vjeronauka imaš po­zi­ti­v­nu ocje­nu jer ti sada sa­mo Bog mo­že po­mo­ći'.