Govori žena mužu: "Statistika kaže da se najviše nezgoda događa u kuhinji". - Da znam, ja ih uvijek moram jesti.