Govori žena mužu:

Statistika kaže da se najviše nezgoda događa u kuhinji.

Da znam, ja ih uvijek moram jesti.