Djed prepričava svoje pustolovine svom šestogodišnjem unuku:

– “..i tako smo mi zalutali na Alpama, snijeg je bio preko 3 metra, hrane nam je ponestajalo, bili smo iscrpljeni kada nas je opkolio čopor od 20 vukova!”

Unuk: – “Deda, prošle godine si mi to pričao, ali tad si rekao da je bilo samo 5 vukova!?”

Djed: – “Dijete moje, tada si bio isuviše mlad da bi sazanao pravu istinu!”