Pi­ta do­k­tor ba­ku: "Je­su li vam po­mo­gle ta­ble­ta za ja­ča­nje?"

- Ni­su.

"Ka­ko ni­su?"

- Ni­sam ima­la sna­ge da otvo­rim bo­či­cu.