"Ma­ma, je li isti­na da čo­vjek na­kon smr­ti pos­ta­ne pra­ši­na?

- Isti­na je. Za­što te to zanima?

"Zna­či, ispod mog kre­ve­ta je je­dan mr­tvac."