Pita psihijatar pacijenta: "Kome pišete pismo?"

- Sebi.

"Pa što u njemu piše?"

- Nemam pojma, još ga nisam dobio.