Sjeda pijanac u taksi.

Taksist: "Kuda?"

Pijanim glasom kaže pijanac: "Vozi me kuci..."

Taksist: "Preciznije, molim".

Pijanac: "U...sp...spavaću sobu."