Dođe Perica kući i kaže tati: “Danas sam dobio 5!”
– Bravo sine! A iz čega?
“4 iz tjelesnog i 1 iz matematike.”