Razgovaraju dvije prijateljice pa se žali jedna drugoj:

"Onaj moj je opet otišao na pecanje. Sigurno ima drugu!"

"Nemoj tako, ti odmah misliš na najgore. Možda se utopio!"