Razgovaraju dvojica prijatelja i jedan kaže: "Najbolje je biti dužan!" - Zašto? "Nedužni uvijek stradaju!"