Dva čovjeka diskutiraju:

– Moja žena me vara s vodoinstalaterom.

– Pobogu, pa kako znaš da je baš vodoinstalater?

– Jutros sam našao kutiju s vodoinstalaterskim alatom ispod kreveta.

– Stvarno? Sada si me doveo u sumnju… Znači da me moja vara s konjem.

– Kako s konjem?

– Jučer sam našao jednog džokeja u ormaru.