Kod doktora dolazi tip, sav se trese, a pogotovo ruke.

- Vi, izgleda, previše pijete?

"Kako previše pijem kad mi se pola prolije?"