Stvari koje nikada neće razumjeti oni viši od 165 centimetara

17.10.2015.
11:25