Teoretičar ličnosti. Hans Jürgen Eysenck, britanski psiholog njemačkog podrijetla, jedan je od najutjecajnijih i najcitiranijih psihologa 20. stoljeća. Osobito je promatrao koliko nečije psihičke karakteristike ovise o njegovom fiziološkom ustrojstvu i genskom naslijeđu. Najzapamćeniji je po svom modelu ličnosti. Eysenckova teorija crta ličnosti počiva na Galenovoj teoriji o četiri tjelesna soka i 4 tipa ličnosti (sangvinik, kolerik, melankolik, flegmatik - krv, sluz, žuta i crna žuč), a tu podjelu nadogradio sa dimenzijama intra i ekstravertiranosti, stabilnosti (mirnoće) i nestabilnosti (neuroticizma).

Biološki temelji karaktera

Prema Eysencku, sangvinik, kolerik, melankolik, flegmatik su manifestacije dva temleljna principa u različitim omjerima

Kasnije, svojem modelu dodao je i psihoticizam (odnosno stabilnost). Njegov model bio je revolucionaran prije svega jer je detaljno opisao biološke uzroke te ih eksperimentalno dokazao. Primjerice, istaknuo je kako nečija ekstrovertiranost (ili introvertiranost) ovisi o kortikalnoj osjetljivosti, a nečija stabilnost ili neuroticizam o razlikama u limbičnom sustavu.

Iako test daje prilično pojednostavljenu sliku, i dalje daje uvid koji je vaš glavni pokretač.

Više testova možete potražiti u našem specijalu.