Ne postoje dvije iste pahuljice na svijetu. No u ovoj tražilici je malo drugačije - sve su iste osim jedne. Možete li sve otkriti za manje od minute? To znači da za svaku imate pet sekundi.

Više mozgalica i testova možete potražiti u našem specijalu.