Kako se mozak razvija, lijeva strana preuzima na sebe analitičnost, objektivnost, racionalnost, znanost, dok je desna strana više umjetnička, apstraktna, intuitivna i holistična. Lijeva je strana uključena je u govor, čitanje i pisanje i obrađuje riječi, slova i brojeve. Desna hemisfera je kreativna. Više prikuplja informacije na temelju slika nego riječi. Zadužena je za boje, za prepoznavanje lica, mjesta, objekata i glazbe.

Dominantna strana mozga

Do pojave specijalizacije u mozgu obje polutke sadrže sve funkcije. Brzina specijalizacije je individualna, no u prosjeku u desnoj polutki dendriti najsnažnije nastaju između četvrte i sedme godine, a u lijevoj između sedme i devete godine. Obično se specijalizacija polutki završi između devete i dvanaeste godine, ističe Medikus.

Zanimljivo je da lijeva polutka ima više sive tvari, dok desna ima više bijele tvari. Izgleda da su neuroni lijeve polutke bolji u obradi intenzivnijih, detaljnijih aktivnosti. Bijela tvar desne polutke sadrži neurone s dužim aksonima koji se mogu povezati s udaljenijim sklopovima.

A dominantna polutka određuje i kako doživljavamo boje. Riješite test i saznajte je li vam mozak dešnjak ili ljevak