Ljubav Lako vas je zavarati, jer naivno povjerujete u sve što vam se kaže. Teško vam je razdvojiti maštu i stvarnost. Vidite ono što nitko drugi ne vidi.

Posao Izgubili ste se u masi nepovezanih detalja, i teško vam je poloviti sve konce. Pazite da ne postanete žrtva vlastitih (nerazumnih) ambicija.

Zdravlje Imate problema s koncentracijom. Razdražljivi ste i rasijani. Vaši živci rade prekovremeno. Budite posebno na oprezu u gustom saobraćaju.