Ljubav Povučeni ste i nesigurni, i narušavate ravnotežu i stabilnost u vašoj vezi. Sada je pravi trenutak da se izjasnite što želite i na koji način.

Posao Ne pokušavajte pod svaku cijenu izvući korist iz odnosa s drugima. Koristoljublje je prozirno. Lako vas je pročitati. Sami sebi stvarate nevolje.

Zdravlje Prolazite kroz krizu identiteta, a to se posebno odnosi na vas koji ste rođeni u rujnuu. Morate izvući sami sebe iz emocionalne potištenosti.