Ljubav Avanturizam vas je doveo ravno pred zid. Ljubav na daljinu teško funkcionira. Volite se s više njih, a ne volite sebe. Jako zanimljiva stvar.

Posao Financijski tonete sve dublje, i nitko se ne odaziva na vaše pozive upomoć. Plaćate visoku cijenu za vašu lakomislenu poslovnu politiku.

Zdravlje Utihnula je vaša ljubavna propaganda. Postali ste nečujni. Imate važnog posla sa sobom samima. Počeli ste rješavati vaše unutarnje probleme?