Ljubav Pitanja vodstva, dominacije, svjetonazora, bit će vrlo bitna u vašoj vezi. Ako se morate razići, učinite to na jedan kulturan i prijateljski način.

Posao Imate kreativne poslovne vizije. Ako igrate solo poslovnu igru i nikome ne polažete račune, teško ćete opstati na tržištu rada i kapitala.

Zdravlje Može vam se dogoditi da se ražalostite do ruba razboljevanja, i to zbog emocionalne rasijanosti. Pušite? Sami sebe dragovoljno trujete!