Ljubav Svi imaju nešto protiv vas, a vi i dalje mislite da su drugi pogrešni. Sami sebe ne vidite jasno. Potrebno vam je ispravno samovrednovanje.

Posao U vašem radnom okružju situacija je eksplozivna, a i vi se osjećate bombastično. Ako je nešto trulo već godinama, to naprosto mora propasti.

Zdravlje Uvijek branite sebe, a posebno kada napadate druge ljude. Vaš obrambeni mehanizam aktivira se u pogrešno vrijeme i na krivome mjestu.