RIBE (19.02 – 20.03) / 3. 5. 2018.

shimmer fallback

Ljubav Osjećaji nesigurnosti, potaknuti će vas da događaje koji su vas prije koji dan oneraspoložili i rastužili, shvatite kao važnu životnu školu.

Posao Povoljni planetarni utjecaji pružiti će vam mnoštvo krasnih prilika da sve vaše poslovne i financijske projekte usmjerite ka uzlaznoj putanji.

Zdravlje Zavidna tjelesna forma osigurava vam dobro zdravlje i psihičku stabilnost. Odlučili ste se za pozitivne promjene u prehrambenim navikama.