RIBE (19.02 – 20.03) / 16.4.2018.

shimmer fallback

Ljubav Planetarni utjecaji daju poticaj vašem idealizmu, i čine vas podložnim samoobmani. Snovi su samo snovi, a stvarnost je nešto drugo.

Posao Neki među vama saznati će da im slijedi premještaj na novo radno mjesto. Usavršavajte vaša znanja, i ugledati ćete svjetlo na kraju tunela.

Zdravlje Usvojili ste nove zdrave navike. Više ne glumite bespomoćnu žrtvu. Pronašli ste u sebi novu snagu za borbu, i odmah se bolje osjećate.