Ljubav Niste sigurni u sebe. Distancirate se od drugih ljudi. Opterećeni ste s nekom imaginarnom krivnjom, koju vam je teško racionalno obrazložiti.

Posao Žudite za poslovnim preobražajem, a istovremeno stojite na mjestu. Ako poduzmete prvi korak, drugi korak će spontano doći sam po sebi.

Zdravlje Potrebno vam je preuređenje vlastitog života. Morate popraviti određene „komponente“ sebe samih, da biste u cjelini bolje profunkcionirali.