Ljubav Ako krenete u ljubavnu akciju s razumnim i pripremljenim planom, završiti ćete u neprilikama. Dopustite životu da se sam od sebe razvija.

Posao Svjesni ste potrebe za novim poslovnim početkom. Imate snage i sposobnosti za provedbu vaših misli u djelo. Uspjeh vam je osiguran.

Zdravlje Svoje impulse trebali biste razvijati u pravcu prirodnog razvoja i skladnog življenja. Prva briga trebala bi vam biti održavanje dobrog zdravlja.