Ljubav Verbalno ste preoštri. Vaša agresivnost privlači tuđu negativu, i pakleni krug se zatvara. Umjesto ljubavnih igara, vi se igrate onih ratnih.

Posao Ostvarili ste poslovne snove, i pitate se kud bi dalje mogli ići. Otkrit ćete nove dimenzije poslovne stvarnosti, i vaše će ambicije dobiti krila.

Zdravlje Nedostaje vam samokontrola. Lako upadate u riskantne situacije, i to specijalno one u prometu. Zaustavite se na vrijeme. Ne divljajte!

Snovi i vizije Tek kada ljudi steknu mnogo ljubavi, strpljenja i duboko ukorijenjene karitativne misli, tek tada smiju reći da žele pomagati drugima.