Ljubav On(a) vas optužuje za neodgovornost, a vi uzvraćate sličnim kontraoptužbama. Vaša komunikacija pretvorila se u začarni krug netolerancije.

Posao Stojite na mjestu i ne dovršavate započete projekte. Plaćate visoku cijenu za vlastitu megalomaniju. Vaš primarni zadatak je vraćanje dugova!

Zdravlje Izbjegavajte alkohol i slične stimulanse, i to posebno ako ste vozač(ica). Planeti najavljuju stresne i urnebesne situacije u prometu.