Ljubav Niste u žarištu pozornosti, i to vam trenutno odgovara. Ako ste se zagledali u jednu lijepu Vagu, računajte s tim da on ili ona neće lako pasti.

Posao Volite samostalno obavljati vaše radne zadatke, ali sada vam je suradnja s drugima nametnuta, i morate strpljivo vježbati prilagođavanje.

Zdravlje Planetarni utjecaji ukazuju da biste trebali više pozornosti posvetiti vašim svakodnevnim navikama, ponajprije onim prehrambeno hranidbenim