Ljubav Niste previše zainteresirani za ljubav, jer ste zaposleni poslovnim brigama. Ako vam se dogodi ljubav na poslu, spojit ćete ugodno s korisnim!

Posao Preokupirani ste mogućnostima. Vidite dobre prilike tamo gdje ih nitko drugi ne vidi. Vratite stare dugove, prije no što uđete u nove projekte.

Zdravlje Probleme vam stvara vaša neumjerenost, i to posebno ona hranidbena. Osjećaj za mjeru i granicu izgubili ste i vi koji volite fino popiti.