Ljubav Svjesni ste da biste trebali biti osjetljiviji, ali ipak se i dalje strogo držite vašeg racionalizma. Živite na rubu ponora između snova i stvarnosti.

Posao Imate pune ruke posla, a to je pravi blagoslov, jer ćete financijski profitirati. Možda vam vaš dobri direktor još malo „podeblja“ dohodak!?

Zdravlje Na vidiku je vaš unutarnji preobražaj. Moćan utjecaj Urana pomaže vam da se razbudite, i fokusirate pažnju na ono najbitnije u životu.