Što o posjetu prvih dama misle učenici? 'Mislila sam da će biti viša. Jako je niska, ali odlično je sve...'

8.9.2022.
20:30