U DOLINI NERETVE / Što je sve utjecalo na pad cijene mandarina i hoće li uskočiti država? Čak trećina uroda odlazi na radnu snagu

Sve što Zapadna Europa ne pojede prodaje se u Bosnu po niskim cijenama, u sokove ili na smetlišta

18.10.2022.
7:30