Zbogom, mrki medo i Radiću! Opraštamo se od valute koju smo koristili 28 i pol godina. Direktova priča o kuni

28.12.2022.
22:45