Saborski odbor za pravosuđe nije donio mišljenje o programima kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.