SAMO AKO SU PREKOVREMENI... / Što na rast plaća kažu oni u obrazovanju i zdravstvu? 'Te cifre su izmišljene, to nije moja plaća...'

25.1.2024.
19:54