ZABAVLJANJE KAO U RENESANSI / Vitezovi, seljaci, krvnici i gubavci. Koprivnica se vratila 500 godina u prošlost

Koprivnica se vratila 500 godina u prošlost. Vitezovi, seljaci, krvnici, gubavci su oživjeli srednji vijek. Tisuće ljudi u Koprivnicu je stiglo sa svih strana, a što sve mogu vidjeti i doživjeti pokazat će nam naš reporter Matija Mlinarić

19.8.2023.
20:15