Neki kandidati na jumbo plakatima obećavaju u naselje vratiti bankomat, a drugi građanima čiste cipele.