Paroh je zagrebačkim vjernicima prenio poslanicu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića u kojoj ih je pozvao na slogu i jedinstvo.