Brač je zbog manjka medicinskih specijalista pripremio ponudu sa izdašnim bonusom na plaću doktorima koji se prijave na doživotni rad na otoku.