Otvorena je nova platforma čiji je cilj ponovno uspostavljanje koncerata i ostalih javnih događanja.