#restrukturiranje holdinga

Uprava glavnog grada /

Dolenec o restrukturiranju Holdinga: 'Nova je uprava počela rješavati ključne probleme'