#hotel panorama

RUGLO NA PARKIRALIŠTU / Ispred hotela Panorama pažnju Zagrepčana privlači razbacani stari namještaj