#glavni državni inspektor

GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR O KRŠENJU KORONA MJERA / 'Samo tamo gdje se moralo, išlo se s jačim mjerama'