ČUDNA ODLUKA SUDACA / Obostrano isključenje koje je zbunilo sve u dvorani: Načinoviću dvije minute zbog simuliranja

Nakon još jedne fantastične obrane Kuzmanovića u 51. minuti Mem i isključeni su obostrano Mem i Načinović. Pomalo je iznenađujuće i nejasno zbog čega je Načinović isključen. Suci su vidjeli njegovo simuliranje, a Mema su isključili zbog prekršaja na njemu

18.1.2024.
19:28