Besplatno vježbaj u First Fitness centru u Zagrebu!

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1: ORGANIZATOR

Natječaj „Besplatno vježbaj u First Fitness centru u Zagrebu!“ raspisuje: SQUASH SPORT d.o.o. (OIB: 81409048040), Zavrtnica 17, 10000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije First fitness centru Squash centru  u Zagrebu, Zavrtnica 17. Nagradni natječaj traje od 29.11.2016., od 00:01h do 14.12.2016. do 23:59h.

Članak 3: NAGRADNI FOND

Fond nagrada sastoji se od 3 nagrade:

1.     Besplatna tromjesečna članarina za neograničeno vježbanje u First Fitness Squash Centru u Zagrebu, Zavrtnica 17. Dobitnik može sudjelovati i u bilo kojim grupnim programima u trajanju od mjesec dana – za vrijeme korištenja vježbanja.

2.     Besplatna tromjesečna članarina za neograničeno vježbanje u First Fitness Squash Centru u Zagrebu, Zavrtnica 17. Dobitnik može sudjelovati i u bilo kojim grupnim programima u trajanju od mjesec dana – za vrijeme korištenja vježbanja.

3.     Besplatna tromjesečna članarina za neograničeno vježbanje u First Fitness Squash Centru u Zagrebu, Zavrtnica 17. Dobitnik može sudjelovati i u bilo kojim grupnim programima u trajanju od mjesec dana – za vrijeme korištenja vježbanja.

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve osobe iz Hrvatske, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) te napišu motivacijski slogan za vježbanje te ostave svoje podatke preko kontakt forme. Tri Najkreativnija motivacijska slogana za vježbanje osvajaju nagradu. Kontakt forma će biti dostupna na stranici http://www.net.hr/promo/sport/first-fitness. Jedan Sudionik s imenom i prezimenom može poslati samo jednu prijavu na nagradni natječaj jer će samo prvo poslana prijava biti uzeta u obzir prilikom odabira najkreativnijeg odgovora. Svi posjetitelji koji u potpunosti ispune kontakt formu na stranici http://www.net.hr/promo/sport/first-fitness u periodu od 29.11. u 00.01 sati do 14.12. u 23.59 sudjeluju u nagradnom natječaju. Sudionik prihvaća objavljivanje poslanih materijala u medijima u trenutku kada administrator odobri poslane materijale.

Organizator natječaja ovlašten je na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika štete koja bi im mogla nastati prilikom zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Prijavom na natječaj sudionici potvrđuju da su upoznati sa pravilima nagradnog natječaja te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Poslane prijave s potpunim podacima ulaze u izbor komisije sastavljene od tri predstavnika Organizatora koji će izabrati tri najkreativnija motivacijska slogana za vježbanje. Imena dobitnika te njihova adresa (samo grad) bit će objavljeni na stranici http://www.net.hr/promo/sport/first-fitness najkasnije do 16.12.2016. Dostavljanjem podataka u skladu sa člankom 4 Pravila, sudionici pristaju da njihova imena i podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 6: PREUZIMANJE NAGRADE

Pobjednici natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila ili preporučene pošte u roku od 3 dana od završetka natječaja. Ukoliko sudionici u roku od 2 dana ne odgovore na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati te se nagrada automatski prenosi na sljedeću prijavu s najkreativnijim odgovorom. Dobitnik može iskoristiti nagradu u roku od 6 mjeseci od obavijesti o nagradi, u kontinuiranom periodu od tri mjeseca. Dobitnik nagrade pristaje na fotografiranje prilikom realiziranja nagrade – Organizatori nagradnog natječaja mogu koristiti fotografije Dobitnika bez naknade i bilo kakvih naknadnih potraživanja od strane Dobitnika prema Organizatoru. Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva.

Članak 7: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Organizator ne odgovara za nastalu štetu treće strane. Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 8: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem potrebnih podataka, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja odobravaju tvrtki SQUASH SPORT d.o.o. i tvrtki Telegram media grupa d.o.o. da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Tvrtka SQUASH SPORT d.o.o. će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurala da se osobni podaci sudionika u nagradnom natječaju obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 10: POREZI

Dobitnik nagradnog natječaja ne snosi obvezu plaćanja poreza niti plaćanje naknada povezanih s nagradom.

Članak 11: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 

SQUASH SPORT d.o.o.

Povratak na Net.hr