EDUKACIJA / Karakterizacija likova

Image
Foto: PIXABAY

Karakterizacija ili analiza likova predstavlja vanjski i unutarnji opis lika.

22.12.2019.
0:00
PIXABAY
VOYO logo

Karakterizacija likova najčešće se koristi prilikom čitanja i analiziranja knjiga te prilikom pisanja lektira i seminara. Ipak, ne koristi se nužno samo u fiktivnom svijetu. Lako ju je prenijeti i na stvarni život i analizirati osobu koju poznajemo prema osnovnim načelima karakterizacije.

Kada govorimo o karakterizaciji likova, govorimo o opisivanju glavnih svojstava, osobina i osjećaja toga lika. Prema tome, postoji nekoliko vrsta karakterizacije lika:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
  • fizička karakterizacija lika: opisivanje vanjskog izgleda lika, poput: boje očiju, kose, građe tijela te stil odijevanja i slično.
  • psihološka karakterizacija lika: opisivanje unutarnjeg stanja lika, poput: misli, osjećaja,stanja, svijesti, naravi, karaktera, ponašanja, odnosa prema drugima, stava prema životu, svjetonazora, unutarnjim problemima i sukobima i slično.
  • etička/moralna karakterizacija lika: opisivanje moralnih osobina lika, poput: ponašanja prema drugima, svijest o dužnosti, prihvaćanje općih pravila, pravednost/nepravednost, čovječnost/nečovječnost, iskren/neiskren i slično.
  • socijalna/društvena karakterizacija: opisivanje lika prema njegovom mjestu u društvu, poput: društvenog statusa, obrazovanja, odnosa zajednice prema njemu, načina na koji zajednica utječe na njegove stavove, ponašanje i slično.
  • jezična/govorna karakterizacija: opisivanjem govora saznajemo više o liku, služi li se dijalektom, koristi li uzrečice, ima li osobit stil izražavanja, sve ove informacije pomažu nam da upoznamo pobliže lik, njegovo obrazovanje, status i slično.

Okarakterizirati lik možemo, osim kroz njega samog, i kroz sporedne likove koji su povezani s njim i koji na neki način utječu na ono što se liku kojeg opisujemo događa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Tekst se nastavlja ispod oglasa
Sisi
Gledaj odmah bez reklama
VOYO logo